Informații de interes public

Informații de interes public

Anunțuri

Servicii de verificare ISCIR și completare cu gaz FM200, dacă este cazul, a 12 butelii, parte a sistemului de stingere cu gaz inert în caz de incendiu

Anunț sistare licitație

Achiziție și montaj cazane și arzătoare centrala termică

Anunț sistare licitație

Proiectul de management al domnului Ștefârță Emilian

Anunț organizare și desfășurare analiză proiect de management Muzeul de Artă Craiova

Caietul de obiective Muzeul de Artă Craiova

Organizarea și desfașurarea analizei noului proiect de management

Rezultatul privind organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management

Rezultatul final al analizei noului proiect de management

Concursuri și examene

Concurs promovare

Anunț organizare concurs

Afișare rezultate selecția dosarelor șef serviciu artă contemporană

Afișare rezultate selecția dosarelor șef birou supraveghere și custozi

Afișare rezultate proba interviu și proba scrisă șef serviciu artă contemporană

Afișare rezultate proba interviu și proba scrisă șef birou supraveghere și custozi

Afișare rezultate finale șef serviciu artă contemporană

Afișare rezultate finale șef birou supraveghere și custozi

Concurs pentru ocuparea unui post de șef serviciu administrativ

Anunț organizare concurs

Afișare rezultate selecția dosarelor

Afișare rezultate proba interviu și proba scrisă șef serviciu administrativ

Afișare rezultate finale șef serviciu administrativ

Concurs pentru ocuparea a 8 posturi de supraveghetor muzeu și a unui post de gestionar custode

Anunț organizare concurs

Afișare rezultate selecția dosarelor supraveghetor

Afișare rezultate selecția dosarelor gestionar custode

Afișare rezultate proba scrisă gestionar custode

Afișare rezultate proba interviu gestionar custode

Afișare rezultate proba scrisă supraveghetor

Anunț de continuare a procedurii concursului pentru supraveghetor și gestionar custode

Afișare rezultate finale concurs gestionar custode

Afișare rezultate interviu concurs supraveghetor

Afișare rezultate finale concurs supraveghetor

Concurs pentru ocuparea postului de director adjunct

Anunț organizare concurs

Afișare rezultate selecția dosarelor

Afișare rezultate proba scrisă

Afișare rezultate proba interviu

Afișare rezultate finale

Concurs pentru ocuparea postului de administrator

Anunț organizare concurs

Afișare rezulate selecția dosarelor

Afișare rezultate proba scrisă

Afișare rezultate proba interviu

Afișare rezultate contestații

Afișare rezultate finale

Examen de promovare pe postul de muzeograf gr.IA S

Anunț privind examenul de promovare pe postul de muzeograf gr.IA S

Afișare rezulate selecția dosarelor

Afișare rezultate proba scrisă

Afișare rezultate finale

Concurs pentru ocuparea unui post de supraveghetor muzeu

Anunț organizare concurs

Afișare rezulate selecția dosarelor

Afișare rezultate proba scrisă

Afișare rezultate proba interviu

Afișare rezulat final

Legislație

Potrivit legii 544/2001, fiecare autoritate şi instituţie publică are obligaţia de a asigura accesul la informaţiile de interes public, din oficiu (la avizier, în buletinele informative proprii şi pe site) sau la cerere.