Rezultat Final concurs sef serviciu situatii de urgenta.pdf

Rezultat interviu concurs sef serviciu sit urgenta.pdf

Raspunsuri chestionar.pdf

Rezultate proba scrisă concurs sef serviciu privat de urgenta.pdf

Subiecte concurs sef serviciu privat de urgenta.pdf

Proces Verbal selectie dosare concurs sef serviciu sit de urgenta.pdf

Selectie dosare concurs sef serviciu sit de urgenta.pdf

Anunt concurs angajare 27.02.2017.pdf

Rezultate finale Gestionar custode debutant.pdf

Rezultat proba interviu gestionar custode - 12.01.2017

Rezultate proba scrisa Gestionar Custode - 06.01.2017

Rezultate finale Muzeograf - 29.12.2016

Rezultate proba scrisa Muzeograf - 27.12.2016

Rezultate examen muzeograf.pdf

Selectia dosarelor - Concurs custode debutant.pdf

Anunt promovare.pdf

Rezultat etapa I concurs manager 29 nov. 2016

Anunt concurs gestionar custode debutant - dec 2016.pdf

Caiet de obiective Muzeul de Arta.pdf

Regulament Muzeul de Arta.pdf

Declaratie de Avere Prioteasa Diana-Maria.pdf

Declaratie de Interese Prioteasa Diana-Maria.pdf

Declaratie de Avere Stefarta Emilian.pdf

Declaratie de Interese Stefarta Emilian.pdf

Declaratie de Avere Velea Mihaela.pdf

Declaratie de Interese Velea Mihaela.pdf

Rezultat final concurs muzeograf debutant.pdf

Rezultat contestatie.pdf

Rezultate examen oral muzeograf debutant 18.12.2015.pdf

Rezultate concurs muzeograf debutant 14.12.2015.pdf

Selectie dosare muzeograf debutant.pdf

Rezultate concurs restaurator.pdf

Anunt muzeograf debutant.pdf

Anunt restaurator.pdf

Rezultatele examenului de promovare pe posturile de muzeograf gr. II S si resturator gr. II S

Anunt Examen Promovare Muzeograf GR. 2

Anunt Examen Promovare Restaurator GR.2

Declaraţie de avere şi interese - manager Ştefârţă L. Emilian

Declaraţie de avere şi interese - contabil şef Stoenescu M. Mirela-Carina

Declaraţie de avere şi interese - şef serviciu Velea Şt. Mihaela