AUTOR: Ștefan Luchian

 

TITLU: Tigăncușă cu buchet de flori

 

DATARE: Nedatat

 

TEHNICĂ: Ulei pe pânză

 

 

 

DESCRIERE:

Portret compozițional, figură întreagă a unei tigăncușe îmbrăcată în haine sărăcăcioase,cenușii, umbră naturală, sienă arsă. Hainele sunt terne, largi, mult mai mari decât măsurile unui copil. Poartă o fustă lungă și o haină încinsă la mijloc iar în picioare e încălțată cu opinci. E reprezentată stând în picioare în centrul compoziției, silueta e pictată cu culori întunecate pe un fond excesiv de luminos, în tonuri descătușate de alb cu inflexiuni gri și albastru deschis. Fondul e pictat cu tușe largi în tehnica froti-ului . În extremitatea de jos a compoziției, suprafața pe care stă așezată e pictată curajos în tonuri de sienă arsă.Tigăncușa are o expresie voioasă, zămbește ștrengărește, afișează bucurie. Poartă pe cap un batic galben, ce intră în contrast cu culoarea arămie a carnației și o exaltă. Lucrarea are puternice accente luminoase și sumbre. Tușa aparent liberă din fond și îmbrăcăminte nu se mai regăsește însă în portret, nu mai are libertatea unor efecte și gesturi de o mare libertate, este dimpotrivă,reținută și minuțioasă. Portret ce redă aplecarea artistului pentru tipologii umane defavorizate, cu care a empatizat.