AUTOR: Ștefan Luchian

 

TITLU: Flori Anemone

 

DATARE: Nedatat

 

TEHNICĂ: Ulei pe carton

 

 

 

DESCRIERE:

Lucrare realizată într-un limbaj personal, natură statică cu flori inedită prin efectele decorative, deosebit de luminoasă, cu aspect solar. Fond neutru animat de florile cu cromatică incandescentă, viu colorată, reprezentând o ulcică cu un buchet de anemone. Compoziția e pictată foarte curajos, cu un ascuțit simț analitic dar simplificată cu o mare putere sintetizatoare. În această lucrare, e evidentă influența curentelor moderniste, lecția pariziană, deschiderea artistului spre experimentele artistice moderne. Renunță la detaliul căutat și subliniază cu vigoare esențialul. Natură statică vibrantă, folosește fără teamă cuțitul de paletă, fulgerător și precis și redă armonii cromatice intense, curate; galben,vermilon,și verde veronese. Se citește un ușor contur al ulcelei și al florilor, desenat cu negru,ce are rol de catalizator, evidențiază culorile vii. În această compoziție e evidentă capacitatea artistului de receptare și prelucrare a unor modalități de expresie moderne într-o cromatică vie. Un fir de anemonă alb, imaculat, e punctul de maximă luminozitate și echilibrează cromatic tonurile strălucitoare. Ulcica lasă pe suprafața pe care stă o ușoară umbră aruncată, ce dă spațialitate suprafeței. Lucrare pictată exclusiv în tehnica cuțitului, cu vervă și o libertate exemplară a tușei, expresie moderna a temei florilor.