AUTOR: Ștefan Luchian

 

TITLU: Turmă de oi

 

DATARE: Nedatat

 

TEHNICĂ: Ulei pe carton

 

 

 

DESCRIERE:

Peisaj autumnal de câmpie, întunecat, grav, construit în două registre orizontale, cel terestru și cel aerian, câmpul si ciobanul cu turma de oi, și cerul. Lucrarea e pictată cu vervă, ca o viziune fugitivă asupra momentului transhumanței. Oile sunt pictate cu tușe verticale rapide, ce se dizolvă în registrul terestru în tonuri de sienă arsă, sienă naturală.Tușele rapide acuarelate, fluidizează forma. Turma de oi permite dezvoltarea unei linearități , o percepție a peisajului ca discurs continu. Ciobanul și turma devine în acelasi timp conținător și conținut, în spatiul terestru în care parcă se integrează. Aici e evidentă viziunea panteistă a artistului, dintre om și natură. Cerul anunță o furtună, e pictat frământat cu nori, violet deschis și albastru ceruleum. Lucrarea are cromatică autumnală, atmosferă tristă, melancolică și ne redă un orizont nesfărșit de cunoaștere spațială, relația teluricului cu marea hartă celestă și parcă celebrează coborârea la cele lumești a cerului. Cerul e o instanță grea de materie picturală ce apasă asupra pamântului.